[CentOS Web Pane – Phần 5] Cài và chuyển dữ liệu lên host

#66
Topic created · 1 Posts · 2 Views
 • Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt mới website wordpress lên host và chuyển dữ liệu từ host khác về hoặc chuyển dữ liệu từ localhost lên host. Các thao tác này được thực hiện triên giao diện user trong bài viết trước, các bạn có thể xem tại đây: [CentOS Web Pane– Phần 4] Giao diện quản trị gói dịch vụ của user

  Bạn hãy đăng nhập vào CWP với thông tin user đã được tạo từ trước thông qua port 2030, ví dụ http://ip:2030 (chú ý thay đôi IP thành IP của server bạn quản lý)

  Bước 1: Tạo database

  Trong giao điện CWP user >> SQL Services >> MySQL Manager >> Create Database and user . Giao diện thêm sẽ giống dưới dây:
  alt text

  Tạo database trong cwp

  Vì mình chọn cách tạo database name và database user giống nhau nên khi bạn nhập thông tin vào trường Database Name thì giá trị db name và db user sẽ giống nhau. Sau khi tạo xong cwp sẽ trả thông tin database được tạo tức là đã thành công, bạn lưu lại thông tin này để có thể cấu hình database cho website và đăng nhập phpmyadmin nhé:
  alt text

  Kết quả tạo mới database

  Bước 2: Tải mã nguồn lên host

  CWP có phần File manage tuy nhiên các tính năng của nó không đủ mạnh để có thể thao tác lên mã nguồn. Nếu bạn cần tải lên host một vài file thì có thể dùng tính năng này còn nếu bạn tại file nén(zip, tar…) thì sẽ không có tuy chọn giải nén nên bạn sẽ phải ssh vào để thực hiện lệnh giải nén.

  Ở bài viết này mình chỉ hướng dẫn kết nối FTP với host thông qua các phần mềm FTP mà chính xác là phần mềm FTP fileZilla

  Bạn có thể đăng nhập với cấu trúc như sau:

  • FTP URL: IP của máy chủ hoặc domain chính.
  • FTP User: tên đăng nhập vào host (User) đã tạo
  • FTP Password: mật khẩu của tên đăng nhập vào host
  • Port: 21

  Sau đó bạn upload mã nguồn vào thư mục public_html:

  alt text

  Dùng thông tin FTP user để uplpad mã nguồn lên public_html

  Sau khi upload mã nguồn lên hoàn tất, bây giờ bạn có thể truy cập vào domain bạn muốn cài wordpress để thực hiện các cấu hình cơ bản của wordpress, bạn sử dụng thông tin database vừa tạo để cấu hình:

  alt text

  Cấu hình thông tin database cho wordpress

  Chuyển website từ host khác về hoặc từ localhost lên bạn có thể thực hiện như sau:

  • Download mã nguồn từ host cũ về máy
  • Vào phpMyAdmin để export database
  • Tạo database ở host mới trên CWP
  • Đăng nhập FTP và upload mã nguồn lên như ở bước 2
  • Mở file wp-config.php và sửa thông tin database như đã tạo ở trước
  • Đăng nhập phpmyadmin ở CWP với thông tin database đã tạo và import database.

  Như vậy là các bạn đã có thể tao tác chuyển dữ liệu và cài mới website với wordpress, các mã nguồn khác làm tương tự, nếu có thắc măc gì bạn có thể để lại bình luận để mình giải đáp nhé.

Log in to reply